...
Svendeprøve

Svendeprøve tømrer


Inden uddannelsen til tømrer er afsluttet, skal svendeprøven klares. Sådan gennemføres din svendeprøve som tømrer:

I løbet af det sidste skoleophold, skal du gennemføre 2 prøver.

Teoretisk prøve

Den teoretiske prøve er en mundtlig eksamen på 30 minutter. Inden eksamen har eleverne arbejdet med en caseopgave, som indeholder mange elementer, fx konstruktionstegning, faglig forståelse, arbejdsmiljø og regler. Eleverne arbejder selvstændigt med en lærer som vejleder under arbejdet.

Casen bedømmes af én lærer og to censorer.

Praktisk prøve

Til den praktiske prøve skal eksaminanderne bygge det de har tegnet i deres case. På 37 timer skal de bygge en tagkonstruktion med en løsning af enten udvendigt eller indvendigt tømrerarbejde.

 

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes