...
Struktør og brolægger
Velkommen
Struktør og brolægger
Anlægs- og bygningsstruktøren lærer at bygge veje, bygninger og broer. Brolæggeren lærer at lægge fliser og brosten på fortov, i gågader, på pladser mv. En vigtig del af arbejdet er at vide, hvilke materialer du skal anvende. Du arbejder meget i beton og granit. Arbejdet er fysisk krævende. Du lærer at udføre et arbejde, som både er sikkert og holdbart for vind og vejr. Du kan arbejde som ansat hos kommunen eller private byggefirmaer.
Nyheder
Kontakt
Skive Tekniske Skole - Bolig

Billedgalleri
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes