...

Specialer tømrer


Der findes 3 specialer inden for træfagenes byggeuddannelse. Det er tømrer, gulvlægger og tækkemand.

På Skive Tekniske Skole kan du færdiggøre uddannelsen til tømrer samt starte på hovedforløbet til gulvlægger og tækkemand.

Tømrer

Tømreren kan i princippet udføre alt træarbejde i bolig- og erhvervsbyggeri. Typisk er tømreren beskæftiget med at fremstille konstruktioner på byggepladsen, som at opbygge vægge, bjælkelag, tagkonstruktion, loftbeklædning, isolering, tagplader. Tømreren monterer også døre, vinduer og trapper i huse samt carporte og større virksomhedsbyggerier.

Gulvlægger

Gulvlæggeren er beskæftiget med alle former for gulvbelægning samt vægunderlag. Opgaverne kan være udspartling af betongulve, opbygning af opklodsede trægulve. Belægning kan være i vådrum, på trapper, i kontorer, hospitaler og industribygninger m.v.

Tækkemand

Tækkemanden skal kunne det gamle håndværk med at lægge nyt stråtag, reparere tækninger og tagkonstruktioner og udforme harmoniske kviste og detaljer i taget.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes