...
Uddannelsesaftale, EUX

Uddannelsesaftale, EUX


En erhvervsuddannelse inden for EUX forudsætter, at du skal have indgået en ordinær uddannelsesaftale enten inden, under eller efter grundforløbet for at kunne starte på hovedforløbet.

En uddannelsesaftale sikrer dig løn under uddannelsesforløbet. Hvis du ingen uddannelsesaftale har under grundforløbet, gælder reglerne om SU.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes