...
Byggeri- og energiteknik

Byggeri- og energiteknik


Afdelingen byggeri- og energiteknik indeholder uddannelserne elektriker, tømrer og forsyningsoperatør. Til afdelingen er tilknyttet et skolepraktikcenter.

Der er tilknyttet et skolepraktikcenter til afdelingen, hvor du kan få ansættelse, hvis du ikke har en praktikaftale efter grundforløbet. Dette tilbud gælder for uddannelserne til elektriker og tømrer. Skolepraktikcentret garanterer, at du kan gennemføre din praktiske uddannelse, mens der arbejdes på at sikre dig en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes