...

Indhold og forløb struktører og brolægger


Anlægs- og bygningsstruktøren lærer at bygge veje, bygninger og broer. Brolæggeren lærer at lægge fliser og brosten på fortov, i gågader, på pladser m.v.

En vigtig del af arbejdet er at vide, hvilke materialer du skal anvende. Du arbejder meget i beton og granit. Arbejdet er fysisk krævende. Du lærer at udføre et arbejde, som både er sikkert og holdbart for vind og vejr. Du kan arbejde som ansat hos kommunen eller private byggefirmaer.

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om store byggerier som kontorhuse, veje, broer, boligkvarterer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer efter plantegninger og beregninger. Du lærer også at samarbejde med andre faggrupper.

Du kan afslutte uddannelsen som enten anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger.

  • Anlægsstruktøren sørger for, at der gøres klar til byggeri. Jorden skal graves, flyttes og planeres. Der skal lægges dræn, fundamentet skal støbes i beton, og der skal lægges betonbelægning så som fliser.
  • Bygningsstruktøren arbejder mest med byggeri over jorden. Det kræver kendskab til de materialer, som bruges til kældre, trapper og mure, vejbroer og motorveje m.fl.
  • Brolæggeren har kendskab til arbejdet med veje, torve og pladser. Det kan være flisebelægninger, kantsten og udsmykningsopgaver i beton, brosten og kantsten.

Ligegyldigt hvilket speciale du vælger, skal du kunne lide store arbejdsopgaver udendørs.

Krav til dig

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Forløb

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del, som du kan tage på Skive Tekniske Skole. Hovedforløbet skal du tage på en anden skole.

Fag

På skolen får du undervisning i fx:

  • Vej, anlæg og belægning
  • Bygge- og anlægsteknik
  • Tegningsforståelse
  • Teknologi

Du skal også have fag som matematik, teknologi, arbejdsmiljø og sikkerhed samt byggeri og samfund.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve,

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes