...
Indhold og forløb

Indhold og forløb murer


En murer bygger og vedligeholder huse af sten. På skolen lærer du om de forskellige slags sten og fliser, samt hvordan de holdes sammen med mørtel og fuge.

En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne læse en arbejdstegning og bygge et hus nøjagtigt derefter. Som murer lærer du også at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve.

En murer kan arbejde som ansat hos en murermester eller starte egen virksomhed.

Uddannelsen til murer giver en grundlæggende viden om husbyggeri. Mursten kan sættes sammen i bestemte mønstre, så muren bliver pæn men også holdbar. Du lærer at pudse husets facade, så den kan males. Du lærer også at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve.

På uddannelsen lærer du at arbejde med fagets forskellige materialer og teknikker. Du lærer at læse enarbejdstegning og at opstille stillads. Du får også forstand på at varmeisolere og at arbejde med tagsten.

Du kan starte på uddannelsen i januar og august, med første opstart august 2017.

Krav til dig

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Forløb

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del, som du kan tage på Skive Tekniske Skole. Hovedforløbet skal du tage på en anden skole.

Fag

På skolen undervises du fx i:

  • Murerteknik
  • Fliseteknik
  • Digitalt byggeri
  • Tegning
  • Systemstillads

Du skal også have fag som matematik, teknologi, arbejdsmiljø samt byggeri og samfund.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes