...
Indhold og forløb

Indhold og forløb EUX tømrer


Uddannelsen varer 4 år og 2 til 3 måneder. EUX er et komprimeret forløb, der stiller krav til dig om aktiv deltagelse og målrettet indsats. Forløbet vil give dig masser af udfordringer og længere sammenhængende skoleforløb.

Grundforløbet

EUX-grundforløbet er i forhold til det ordinære grundforløb forlænget, og vil have en varighed på 40 uger. Det vil udover ordinære kompetencemål i indgangen Bygge og Anlæg også indeholde: dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, kemi C og samfundsfag.

Hovedforløbet

I hovedforløbet vil de faglige kompetencemål (fagligt rettede erhvervsfag) blive suppleret med teknikfag B og byggeteknik B.

Afsluttende prøve og eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes med en svendeprøve, og der vil i uddannelsen være eksamener i seks fag på gymnasialt niveau. Efter afsluttet uddannelse får eleven et svendebrev samt et EUX bevis med prøvekarakter og årskarakter.

Forløb

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes